Terma & Syarat

Terma dan Syarat Jualan

Semua pesanan yang ditempatkan dengan RXElectronics adalah tertakluk kepada terma Perjanjian ini, termasuk terma dan syarat jualan berikut. Sebarang perubahan yang dikatakan yang dikemukakan oleh pembeli dalam mana-mana dokumentasi tambahan adalah dengan ini ditolak secara nyata. Terma dan Syarat yang Dipercepatkan pada Perintah Pembelian Pembeli dan / atau Kegagalan RxElectronics untuk membantah terhadap konflik atau syarat tambahan tidak akan berubah atau menambah syarat Perjanjian ini. Dengan penerimaan pesanan jualan ini, pembeli dengan ini menerima semua terma dan syarat pesanan jualan. Setakat mana apa-apa peruntukan Perjanjian ini bertentangan dengan apa-apa terma atau syarat yang dinyatakan dalam mana-mana dokumentasi terdahulu atau berikutnya, peruntukan Perjanjian ini akan menggantikan dan mengawalnya. Perintah yang diletakkan di atas bentuk yang menyimpang dari Terma dan Syarat ini boleh diterima, tetapi semata-mata berdasarkan syarat-syarat Perjanjian ini akan diguna pakai dan terma tersebut akan menjadi istilah tunggal yang mengawal perintah itu. Sebarang pelanggaran Terma dan Syarat ini akan mengakibatkan perniagaan masa depan ditamatkan.

Pengesahan pesanan dan penerimaan

Pembeli harus menyerupai pesanan termasuk apa-apa maklumat yang relevan dengan ketepatan dalam masa yang mencukupi untuk membolehkan rxelektronik menyelesaikan pesanan. RXElectronics mengkhususkan diri dalam penerokaan kekurangan produk dan mendapatkan komponen keras untuk mencari. Pembeli mengakui bahawa produk ini tidak lagi akan mempunyai kebolehkesanan kepada pengeluar asal, terutamanya untuk produk dengan kod tarikh yang lebih lama. Pembeli mesti menetapkan pada masa pesanan jika ia memerlukan kertas kerja kebolehpercayaan yang berkaitan dengan pengeluar asal untuk penerimaan produk. Sekiranya pembeli tidak secara nyata memerlukan kebolehkesanan, pembeli mengetepikan apa-apa hak untuk memulangkan produk kerana kekurangan dokumentasi pengesanan dan RXElectronics akan menolak apa-apa permintaan pulangan yang disebabkan oleh kekurangan dokumentasi pengesanan. Penerimaan pesanan secara jelas diikat dengan terma dan syarat yang ditulis dalam perintah jualan, dan di bawah apa-apa keadaan hendaklah mana-mana terma dan syarat yang terkandung dalam penerimaan pembeli, sama ada dengan pengakuan atau sebaliknya, menjadi sebahagian daripada perintah jualan.
Apabila anda membuat pesanan dengan RXElectronics, kami boleh mengesahkan kaedah pembayaran, alamat penghantaran dan / atau nombor pengenalan yang dikecualikan cukai (jika ada) sebelum memproses pesanan anda. Penempatan pesanan anda dengan RXElectronics adalah penerimaan syarat-syarat yang terkandung dalam Perjanjian ini.
Pembeli mengakui bahawa RXElectronics boleh melengkapkan pesanan anda dengan memproses pesanan anda selepas pengesahan dana dan penghantaran produk.
RXElectronics juga boleh, mengikut budi bicaranya, menolak pesanan dan penurunan anda untuk menyelesaikan mana-mana bahagiannya. Sekiranya kami gagal melengkapkan pesanan anda akibat beberapa sebab yang tidak dijangka, notis rasmi akan ditangani melalui alamat e-mel atau maklumat hubungan lain yang disediakan dalam pesanan anda. Tiada pesanan akan dianggap siap sehingga produk telah dihantar.

Maklumat Produk & Harga

RXElectronics komited untuk menyediakan maklumat terkini dan tepat yang berkaitan dengan produk dan harga, tetapi tidak menjamin mata wang atau ketepatan apa-apa maklumat sedemikian. RXElectronics tidak membuat representasi tentang ketepatan atau kesempurnaan maklumat produk, dan menafikan semua representasi, waranti dan liabiliti di bawah mana-mana teori berkenaan dengan maklumat produk. Mana-mana kesilapan atau kesilapan atau ketinggalan lain dalam mana-mana kesusasteraan jualan, harga, invois atau petikan adalah tertakluk kepada pembetulan tanpa sebarang liabiliti di bahagian rxelektronik. RXElectronics mengesyorkan pembeli mengesahkan sebarang maklumat produk sebelum menggunakan atau bertindak atas maklumat tersebut. Semua maklumat produk adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis, dan RxElectronics tidak bertanggungjawab untuk kesilapan atau kesilapan atau ketinggalan lain dalam maklumat produk. RXElectronics berhak untuk membuat perubahan kepada spesifikasi apa-apa produk dan / atau perkhidmatan yang dibekalkan yang dikehendaki mematuhi apa-apa keperluan statutori yang berkenaan atau hasil daripada apa-apa perubahan dalam spesifikasi produk pengeluar yang tidak mempengaruhi kualiti atau prestasi.

Harga untuk komponen elektronik dan komoditi lain ditetapkan berdasarkan trend pasaran. Harga dan ketersediaan mungkin tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa sebelum penyempurnaan rxelektronik pesanan anda. Sebutharga, melainkan dinyatakan sebaliknya, sah pada hari terbitan sahaja, dan RXElectronics boleh mengubahnya tanpa notis. Harga untuk produk sebelum penghantaran diatur boleh ditingkatkan berikutan peningkatan dalam kos RxElectronics, perubahan dalam keadaan pasaran atau sebarang sebab lain di luar kawalan yang munasabah RxElectronics. Harga adalah untuk produk sahaja dan tidak termasuk cukai, kos penghantaran, tugas, dan apa-apa caj atau yuran lain, seperti yuran untuk pembungkusan dan pelabelan khas produk, permit, sijil, pengisytiharan kastam dan pendaftaran. Kecuali dinyatakan sebaliknya mengenai cadangan RxElectronics, petikan atau invois, pembeli bertanggungjawab untuk apa-apa dan semua yuran tambahan. Produk dijual pada asas "AS-IS" dan "sebagai tersedia". Mana-mana penemuan ketidakcocokan dalam ketersediaan produk, ketersediaan atau harga bahagian-bahagian yang dinyatakan dalam pesanan anda, kami akan memberitahu anda dengan segera dengan pilihan untuk memperbaiki isu ini. RXElectronics berhak untuk memperuntukkan penjualan produk di kalangan pembelinya.

Penerimaan produk

Pembeli mesti memberitahu RxElectronics secara bertulis mengenai apa-apa kerosakan kepada pembungkusan luar atau produk, kekurangan, atau percanggahan lain ("kecacatan visual") dalam masa lima hari perniagaan selepas penerimaan penghantaran dan sebelum penghantaran ke pelanggan akhir; Jika tidak, pembeli dianggap telah menerima produk dan tidak boleh membatalkan penerimaan. Sekiranya pembeli gagal memberi notis sedemikian, barang-barang itu akan dianggap diterima dalam semua aspek. Penggunaan mana-mana bahagian pesanan selepas penghantaran merupakan kelulusan dan penerimaan pesanan oleh pembeli.

Pulangan dan bayaran balik

Semua produk dari RXElectronics ditunjukkan nama pengeluar dan nombor pengeluar yang tepat. Sila semak nombor bahagian, jenama dan maklumat lain yang berkaitan dengan teliti sebelum anda membuat pesanan. RXElectronics tidak akan menerima apa-apa permintaan balik atau penggantian jika pelanggan membuat kesilapan sendiri.

1. Keadaan untuk pulangan atau penggantian:

1). Sila pastikan resit dan periksa item dalam masa satu minggu selepas penerimaan barangan.
2). Sekiranya terdapat masalah yang berkualiti, sila tunjukkan laporan ujian dari rumah ujian yang diberi kuasa atau laporan maklum balas yang difikirkan pengguna yang dikemukakan dalam masa 30 hari. Ia tidak akan diterima sekali tamat tempoh. Sila pastikan untuk mengekalkan pembungkusan asal dan label untuk semua produk yang perlu dikembalikan atau diganti.
3). Jika bilangan sebenar penerimaan dan model tidak sepadan, sila berikan foto resit, barangan dan gambar yang berkaitan untuk membuktikan. Setelah mengesahkan bahawa Rxelectronics menghantar barangan yang salah, Rxelectronics akan mengatur penggantian tepat pada masanya untuk anda.
4). Sekiranya memohon pulangan kerana masalah kualiti produk, anda perlu memberikan laporan ujian prestasi terperinci, yang bertindak sebagai pengganti atau mengembalikan bukti untuk RxElectronics untuk berunding dengan pembekal.
5). Mengenai Pesanan Pembelian yang dikeluarkan invois VAT, anda perlu menghantar invois kembali kepada kami serta selepas pulangan yang disahkan.

2. Syarat penerimaan untuk pulangan atau penggantian

1). Pembungkusan dan label asal rosak atau hilang.
2). Produk yang telah digunakan atau diuji (dengan pengecualian masalah kualiti produk)
3). Sekiranya pelanggan tidak menunjukkan sebarang bantahan terhadap kualiti produk dalam masa 30 hari, RXElectronics akan mengambilnya kerana kualiti produk sepenuhnya sejajar dengan keperluan secara lalai.
4). Kesilapan pelanggan sendiri untuk pesanan yang salah.

3. Alamat Kembali: Jika pulangan atau penggantian disahkan, kami akan menawarkan alamat penghantaran konkrit untuk pulangan atau penggantian.

4. Masa proses untuk perkhidmatan pelanggan:

1). Wakil-wakil khidmat pelanggan RXElectronics akan menerima dan menyelesaikan permohonan pulangan dalam 2 hari selepas pelanggan mengemukakannya.
2). RXElectronics akan membayar balik atau menggantikan barang-barang selepas mendapat kembali.

5.Returns Freight Description:

1). Rxelectronics akan menanggung kos pengangkutan yang disebabkan oleh kuantiti yang salah, model yang salah dan masalah kualiti produk.